Wednesday, 25/05/2022 - 08:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo Dục Đào Tạo quận Hai Bà Trưng
 • Trần Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0912323000
  • Email:
   hanhvh2203@gmail.com
 • Lê Vũ Kiều Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0904158591
  • Email:
   Linhnhi82@gmail.com
 • Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0913392696
  • Email:
   minhanh008@gmail.com
 • Lê An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0918056699
  • Email:
   leanpgd@gmail.com